Ekologické obaly na jedlo. Vyrobené z kompostovateľných materiálov.

Smernica EÚ o zákaze predaja jednorazových plastových obalov

Od 3.júla 2021 začína na Slovensku, ako aj v rámci celej EÚ platiť zákaz predaja plastových výrobkov na jedno použitie.

waste-plastic-trash-crumpled-paper-blue-background

Čo to znamená?

V zákone o odpadoch je ustanovené, že sa zakazuje uvádzať na trh jednorazové výrobky z plastu od 3.7.2021, pričom do konca roka 2021 je možný už len ich dopredaj. Do 31.12.2021 sa môžu na Slovensku dopredávať len tie jednorazové plastové výrobky, ktoré boli zakúpené do 3.7.2021).

Zákaz predaja sa vzťahuje na tieto plastové produkty:

 • jednorazové plastové taniere,
 • jednorazové plastové príbory (vidličky, nože, lyžice, paličky)
 • plastové slamky (s výnimkou plastových slamiek využívaných v zdravotníctve, ktoré v zmysle smernice nepodliehajú zákazu),
 • plastové vatové tyčinky do uší,
 • miešadlá na nápoje,
 • plastové paličky na balóny,
 • produkty z oxo-degradovateľných plastov (PET, PS, OPS, PP),
 • jednorazové plastové nádoby na potraviny (menu boxy, obaly rýchleho občerstvenia), vyrobené z expandovaného polystyrénu,
 • nápojové obaly z expandovaného polystyrénu a poháre z expandovaného polystyrénu.

 

Tieto plastové výrobky nesmú byť po roku 2021 na Slovensku, ani v rámci EÚ vôbec v obehu predaja a mali by byť nahradené alternatívnymi recyklovanými obalmi, príp. obalmi, vyrobenými z kompostovateľných materiálov. K takýmto najpoužívanejším materiálom patrí predovšetkým bioplast (vyrobený z tzv.biomasy – rastlín z vysokým obsahom škrobu, napr. kukurica, pšenica, cukrová trstina, či celulóza).

 

 

Prečo sa zakazuje používať plastové výrobky na jedno použitie?

 

Zákaz vychádza z prijatej smernice Európskeho parlamentu, ktorá bola schválená 27.3.2019. Jej hlavným cieľom je znížiť negatívny vplyv niektorých plastových výrobkov na životné prostredie.

 

Ako vieme, vysoká funkčnosť a relatívne nízka cena plastov, znamenajú, že tieto materiály sú v bežnom živote používané čoraz bežnejšie. Plastové výrobky na jedno použitie sa po jednorazovom použití vyhodia. Len veľmi zriedka sa recyklujú a rýchlo sa z nich stáva odpad.

 

Z tohto dôvodu nastal veľký problém so zvyšovaním množstva plastového odpadu a jeho uvoľňovaním do životného prostredia, najmä do morského prostredia. Plasty predstavujú významné hrozby pre morské ekosystémy, biodiverzitu a ľudské zdravie. Údaje zhromaždené Európskou komisiou hovoria, že až 70% odpadkov na pláži tvoria plastové výrobky na jedno použitie.

Cieľom smernice je preto predchádzať negatívnemu vplyvu plastového odpadu na životné prostredie a tento vplyv znižovať.

 

Smernica Európskeho parlamentu upravuje zákaz používania plastových obalov predovšetkým v troch oblastiach:

 1. zákaz predaja jednorazových plastových výrobkov, ktoré sú presne definované v smernici (viď hore)
 2. zber plastových fliaš
 • do roku 2025 môžu byť plastové nápojové fľaše uvedené na trh, iba ak viečka a vrchnáky zostanú pevne pripevnené k obalu,
 • do roku 2025 by mal zber nápojových plastových fliaš v členských štátoch EÚ dosiahnuť 77%,
 • do roku 2029 by mal zber nápojových plastových fliaš v členských štátoch EÚ dosiahnuť až 90%,

Tento cieľ predpokladá zavedenie zálohy na PET fľaše.

 1. vyššia zodpovednosť znečisťovateľov

Súčasťou smernice je aj zavedenie vyššej zodpovednosti znečisťovateľov, ktoré sa má realizovať zavedením rozšírenej zodpovednosti výrobcu.

 

Rozšírená zodpovednosť výrobcu je zodpovednosť za pokrytie nákladov na odpadové hospodárstvo a čistenie plastového odpadu v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“.               

 

Rozšírená zodpovednosť výrobcov sa vzťahuje na tieto jednorazové plastové výrobky:

 • nádoby na potraviny, s viečkom alebo bez viečka, ktoré sú určené na priamu konzumáciu na mieste predaja alebo na inom mieste (tzv. take-away), spravidla konzumované priamo z tejto nádoby a hotové na konzumáciu bez akejkoľvek ďalšej prípravy, napr. varenia alebo zohrievania, vrátane nádob na potraviny určené na rýchle občerstvenie,
 • balenia a vrecúška vyrobené z pružného materiálu obsahujúce potraviny, ktoré sú určené na priamu konzumáciu z tohto balenia alebo vrecúška bez akejkoľvek ďalšej prípravy,
 • nápojové obaly s kapacitou najviac tri litre, t. j. nádoby na tekutiny, napr. nápojové fľaše a kompozitné nápojové obaly, nie však sklenené alebo kovové nápojové obaly,
 • poháre na nápoje vrátane ich uzáverov a viečok,
 • ľahké plastové tašky,
 • vlhčené utierky,
 • balóny s výnimkou balónov na priemyselné alebo iné profesionálne využitie a uplatnenie nedistribuované spotrebiteľom,
 • tabakové výrobky s filtrami a filtre uvádzané na trh na použitie v kombinácii s tabakovými výrobkami.

Súčasťou smernice je aj požiadavka na označovanie výrobkov a informovanie o prítomnosti plastov vo výrobku, ich negatívnom vplyve na životné prostredie, ako aj informovanie o správnom spôsobe odstránenia plastového odpadu a zvýšenie povedomia o dôsledkoch nesprávnej likvidácie. Tieto informácie by mali byť na plastových výrobkoch uvedené tak, aby boli jasne čitateľné a nezmazateľné.

 

 

Smernica platí vo všetkých štátoch EÚ, no podobné nariadenia platia od roku 2021 aj v iných štátoch sveta (Kanada, Mexiko, Čína, Južná Austrália a pod.).